Eric Geiselman // El Salvador // 4:40

Post-eye injury, Geiselman heads to Central America in an edit called Chocolate Barrels

Brown water + recent eye injury?